English
场站业务

            见庄跟庄见闲跟闲输反拥有丰富的场站业务经验,能够为客户提供全方位的场站服务。包括拖车、拼箱、仓储、整箱货物交接、散杂货物交接、报关等。帮

        助客户完成有关外贸单证的递交以及支付和寄发;打托、缠膜、熏蒸等服务;在货物交接时检查货物数量、质量、施封号等重要信息并反馈给客

        户;帮助客户办理报关报检等流程的手续以及其他与码头和船公司所需要办理的相关手续。